Hướng dẫn tự thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Quy định về tự thiết kế mẫu hóa đơn điện tử

Việc sử dụng hóa đơn điện tử được thiết kế đẹp mắt là một phương pháp tốt để làm truyền thông và giúp tăng mức độ nhận diện thương hiệu của người dùng với doanh nghiệp. Bài viết sẽ hướng dẫn độc giả cách sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice để thiết kế mẫu hóa đơn điện

» Read more