Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn cho doanh nghiệp lần đầu sử dụng

Xử lý hóa đơn điện tử sai mã số thuế

Nộp hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp là việc các doanh nghiệp bắt buộc phải làm trong lần đầu sử dụng hóa đơn, theo đúng như quy định, yêu cầu của pháp luật.