Hóa đơn điện tử được phép chuyển đổi sang chứng từ giấy mấy lần?

Số lần chuyển đổi sang chứng từ giấy

Hóa đơn điện tử được phép chuyển đổi sang chứng từ giấy nhằm mục đích xác minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng quá khi vận chuyển. Bài viết tổng hợp các quy định về số lần được phép chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng từ giấy.. 1. Điều kiện chuyển đổi hóa đơn điện tử sang chứng

» Read more