Khi nào doanh nghiệp cần chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy?

Hóa đơn điện tử

Tìm hiểu về quy định chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy qua bài viết từ đội ngũ phát triển nội dung thuộc quanlytailieu.vn. 1. Hóa đơn điện tử là gì? Hóa đơn điện tử được quy định là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ.

» Read more