Cập nhật ngay mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Vì sao doanh nghiệp cần thông báo phát hành hóa? Mẫu hóa thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất, đúng nhất 2019? Tất cả sẽ được einvoice giải đáp ngay trong bài viết này.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử là gì

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử là gì?

1. Thông báo phát hành hóa đơn là gì?

Thông báo phát hành hóa đơn là việc mà các tổ chức, doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn cần làm để gửi lên cơ quan thuế trước khi sử dụng hóa đơn.

Các hóa đơn sử dụng mà không được làm thông báo phát hành sẽ bị coi là phạm pháp, không có giá trị pháp lý.

2. Quy định cần biết về phát hành hóa đơn điện tử

Khi tiến hành làm thông báo phát hành hóa đơn, bạn cần phải tìm hiểu trước về các quy định liên quan đến việc phát hành hóa đơn điện tử.

Thứ nhất, thông báo phát hành hóa đơn điện tử sẽ được làm theo Mẫu số 2 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Nội dung cần quan tâm trong thông báo phát hành hóa đơn gồm:

  • Thông tin đơn vị phát hành: Tên đơn vị phát hành hoá đơn điện tử, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại,…
  • Thông tin loại hóa đơn phát hành: Tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…), ngày lập Thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị (trường hợp gửi Thông báo phát hành tới cơ quan thuế bằng giấy)

Ngoài ra bạn cần quan tâm đến cả chữ ký điện tử của tổ chức phát hành với trường hợp gửi đến cơ quan thuế bằng đường điện tử thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thứ 2, trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải gửi thông báo phát hành hoá đơn điện tử cho cơ quan thuế nơi mình chuyển đến, trong đó cần nêu rõ số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng.

Thứ ba, trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

Thứ tư, tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử cần ký số vào hóa đơn điện tử mẫu và gửi hóa đơn điện tử mẫu đến cho cơ quan thuế theo đường điện tử.

Thứ năm, thông báo phát hành hóa đơn điện tử (không gồm hóa đơn điện tử mẫu) phải được niêm yết tại trụ sở tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trong khoảng thời gian sử dụng hóa đơn điện tử.

3. Mẫu thông báo phát hành hóa đơn

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử đã được Bộ Tài chính cho ban hành kèm theo Thông tư số 32 /2011/TT-BTC vào ngày 14/2/2011, trong phần phụ lục.

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Với mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử như trên, bạn cần phải hoàn tất đủ cả 7 trường thông tin từ 1-7:

  • Mục 1: Bạn cần điền tên công ty phát hành hóa đơn.
  • Mục 2: Bạn cần điền mã số thuế công ty.
  • Mục 3: Bạn cần điền địa chỉ và trụ sở của công ty chính xác như trên giấy đăng ký kinh doanh.
  • Mục 4: Bạn cần điền số điện thoại để cơ quan thuế có thể liên hệ (nếu cần).
  • Mục  5: Bạn cần điền tất cả các thông tin có trong bảng: Tên loại hóa đơn, Mẫu số, Ký hiệu, Số lượng hay Ngày bắt đầu sử dụng.
  • Mục 6: Bạn cần điền thông tin đơn vị chủ quản. Thông thường, thông tin này này sẽ bỏ trống., chỉ trường hợp công ty con hạch toán phụ thuộc công ty mẹ thì bạn mới điền công ty mẹ vào.
  • Mục 7: Bạn cần điền tên cơ quan tiếp nhận thông báo, tức cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp của bạn.

Trên đây, e-invoice.vn đã giới thiệu đến bạn mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử mới nhất 2019 theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Mọi thắc mắc về mẫu thông báo phát hành hóa đơn điện tử hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Miền Bắc: 1900 4767

Miền Nam/Trung: 1900 4768

5/5 - (1 bình chọn)