Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN với thu nhập vãng lai

Quyết toán thuế TNCN với thu nhập vãng lai

Thuế là một khoản tài chính bắt buộc phải trả cho một tổ chức chính phủ để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Việc không trả tiền, cùng với việc trốn tránh hoặc chống lại việc nộp thuế, sẽ bị pháp luật chế tài. Để quyết toán thuế TNCN đối với khoản thu nhập vãng lai, thủ tục thực hiện bao gồm:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế:

Tờ khai quyết toán thuế: Mẫu 02/2015/TT-BTC theo Thông tư 92/2015.

 • Bảng kê đăng ký người phụ thuộc (Nếu có).
 • Chứng từ khấu từ thuế lấy từ đơn vị đóng thuế TNCN trong năm quyết toán.
 • Thư xác nhận thu nhập của cả hai nơi.
 • Quy định về đối tượng quyết toán thuế TNCN
 • Hồ sơ quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai.

>> Tham khảo: Hướng dẫn hạch toán tài sản cố định.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tuyến trên canhan.gdt.gov.vn và nộp giấy tờ đến cơ quan thuế quản lý

Thuế thu nhập cá nhân

Trong đó, nếu cá nhân có thu nhập trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ là Cục thuế nơi cá nhân đã nộp hồ sơ khai thu.

 • Cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên mà khai thuế trực tiếp thì nơi nộp hồ sơ như sau:
 • Cá nhân tính giảm trừ gia cảnh tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức/cá nhân trả thu nhập đó.
 • Cá nhân không lý hợp đồng lao động, hợp đồng lao động dưới 3 tháng có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% tại nguồn thì quyết toán thuế tại Chi cục Thuế nơi cư trú.
 • Cá nhân có thu nhập tại 1 hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức/cá nhân trả thu nhập nào thì sẽ nộp hồ sơ tại Chi cục Thuế nơi cư trú.

Trên đây là hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập vãng lai. Người lao động và doanh nghiệp lưu ý một số quy định quan trọng khi thực hiện quyết toán thuế cho cá nhân có các nguồn thu nhập vãng lai ngoài thu nhập thông qua hợp đồng lao động.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

Một số lưu ý khi quyết toán thuế TNCN

Theo Công văn 82635 của Cục Thuế Hà Nội về quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai, quy định hiện hành chỉ cho phép miễn quyết toán thuế TNCN nếu thu nhập vãng lai bình quân trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ tại nguồn 10%, đồng thời cho phép ủy quyền quyết toán thuế đối với người có duy nhất hợp đồng lao động tại một nơi.

Theo đó, trường hợp một người ký nhiều hợp đồng lao động tại nhiều nơi đồng thời có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng thì dù đã khấu trừ 10% tại nguồn vẫn thuộc trường hợp phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và phải quyết toán cả phần thu nhập vãng lai.

Theo Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư 111/2013/TT-BTC, các tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, khoản chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 2, Điều 2, Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức chi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

Điều này có nghĩa là cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công, thù lao, tiền chi khác và có tổng thu nhập từ 2 triệu trở lên sẽ bị khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân ngay tại nguồn trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân, trừ trường hợp có làm cam kết đúng quy định.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Kết luận

Để biết thêm thông tin chi tiết về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice, Quý doanh nghiệp liên hệ ngay cho chúng tôi trong thời gian sớm nhất!

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)