Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với loại không có mã của cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

1. Các loại hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử gồm có hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và được phân biệt với nhau như sau:

 • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế: Đây là loại hóa đơn điện tử mà trên hóa đơn không có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế), mà tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.
 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: Là loại hóa đơn điện tử mà trên hóa đơn có mã của cơ quan thuế, mã này được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

>> Tham khảo: Báo giá hóa đơn điện tử.

2. Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Đối với một số các doanh nghiệp, đơn vị, hộ, cá nhân sẽ buộc phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan thuế theo Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định 119. Các đối tượng bao gồm:

 • Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, bao gồm cả các doanh nghiệp và tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 tỷ đồng trở lên lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, công nghệ và xây dựng; 10 tỷ đồng trở lên nếu lĩnh vực thương mại và dịch vụ;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán và có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

>> Tham khảo: Nội dung trên hóa đơn điện tử.

Thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn:

 • Truy cập Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục thuế tại www.gdt.gov.vn và điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Điền các thông tin tại Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
 • Trong tờ khai Mẫu số 01 trong mục “Áp dụng hóa đơn điện tử” tích vào mục “Có mã của Cơ quan thuế”.

Lưu ý: Trong 01 ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc chấp thuận hay không chấp thuận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Nếu được chấp thuận, doanh nghiệp bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hủy những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có). Nếu thay đổi thông tin, doanh nghiệp phải thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

Kết luận

Để được tư vấn và đăng ký dùng thử phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/
Rate this post