Các bước lập tờ khai quyết toán thuế trên phần mềm HTKK

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bài viết tổng hợp một số quy định về thuế TNDN và hướng dẫn lập tờ khai quyết toán trên phần mềm HTKK theo các bước đơn giản nhất. Hy vọng rằng bài viết sau sẽ đem đến những nội dung thực sự hữu ích đối với quý độc giả.

1. Quy định đối tượng nộp thuế TNDN

Căn cứ vào Điều 2 Thông tư 78/2014/TT-BTC, đối tượng nộp thuế TNDN được quy định như sau:

+ Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; Công ty trách nhiệm hữu hạn; Công ty hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân; Văn phòng Luật sư, Văn phòng công chứng tư; Các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh; Các bên trong hợp đồng phân chia sản phẩm dầu khí, Xí nghiệp liên doanh dầu khí, Công ty điều hành chung.
 • Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài (sau đây gọi là doanh nghiệp nước ngoài) có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

>> Tham khảo: Những lưu ý không thể bỏ qua khi xuất hóa đơn đỏ.

+ Cơ sở thường trú của doanh nghiệp nước ngoài là cơ sở sản xuất, kinh doanh mà thông qua cơ sở này, doanh nghiệp nước ngoài tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, bao gồm:

 • Chi nhánh, văn phòng điều hành, nhà máy, công xưởng, phương tiện vận tải, hầm mỏ, mỏ dầu, khí hoặc địa điểm khai thác tài nguyên thiên nhiên khác tại Việt Nam;
 • Địa điểm xây dựng, công trình xây dựng, lắp đặt, lắp ráp;
 • Cơ sở cung cấp dịch vụ, bao gồm cả dịch vụ tư vấn thông qua người làm công hoặc tổ chức, cá nhân khác;
 • Đại lý cho doanh nghiệp nước ngoài;

Đại diện tại Việt Nam trong trường hợp là đại diện có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài hoặc đại diện không có thẩm quyền ký kết hợp đồng đứng tên doanh nghiệp nước ngoài nhưng thường xuyên thực hiện việc giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ tại Việt Nam.

Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quy định khác về cơ sở thường trú thì thực hiện theo quy định của Hiệp định đó.

+ Tổ chức khác ngoài các tổ chức nêu tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều này có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa hoặc dịch vụ, có thu nhập chịu thuế.

>> Tham khảo: Hóa đơn điện tử, Báo giá hóa đơn điện tử.

– Tổ chức nước ngoài sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Các tổ chức này nếu có hoạt động chuyển nhượng vốn thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Điều 14 Chương IV Thông tư này.

2. Hướng dẫn lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Phần mềm HTKK

Để có thể quyết toán thuế TNDN nhanh chóng, chính xác thì việc đầu tiên bạn cần phải làm là lập tờ khai trên phần mềm hỗ trợ kê khai (HTKK). Quy trình lập tờ khai cụ thể như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK

Sau khi đã mở phần mềm HTKK, bạn chỉ cần nhập MST của doanh doanh nghiệp rồi nhấn ô “Đồng ý” là đã có thể dễ dàng đăng nhập vào hệ thống HTKK.

Bước 2: Chọn chức năng “Kê khai”

Trên giao diện chính của phần mềm HTKK, bạn chọn chức năng “Kê khai”, chọn tiếp “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp”, chọn tiếp “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN” để cửa sổ “Chọn kỳ tính thuế” hiển thị.

Tại đây, bạn phải chọn:

– “Năm” quyết toán, “Từ ngày” đầu tiên của năm quyết toán “Đến ngày” cuối cùng của năm quyết toán”.

– Nhấn tích chọn “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai bổ sung” sao cho phù hợp với mục đích kê khai của mình.

– Chọn “Danh mục ngành nghề” phù hợp với doanh nghiệp mình.

– Chọn “Phụ lục kê khai” phù hợp. Thông thường, các doanh nghiệp khi kê khai sẽ chọn 2 phụ lục cơ bản dành cho các ngành sản xuất và kinh doanh thông thường:

 • Phụ lục 03-1A/TNDN: Bắt buộc chọn; nhằm kê khai kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.
 • Phụ lục 03-2A/TNDN: Chỉ chọn khi năm kê khai DN có phát sinh lãi hay số lỗ của năm trước; nhằm kê khai chuyển lỗ từ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Cuối cùng, sau khi đã chọn xong hết các tiêu thức được yêu cầu, bạn nhấn ô “Đồng ý” để tiếp tục.

>> Tham khảo: Tra cứu hóa đơn, Tra cứu hóa đơn điện tử.

Bước 3: Kê khai phụ lục 03-1A/TNDN

Muốn kê khai phụ lục 03-1A/TNDN chính xác, hợp pháp, bạn phải sử dụng số liệu của bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN để hoàn thành tất cả 19 chỉ tiêu được yêu cầu. Cụ thể:

[1] Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Là tổng doanh thu phát sinh trong kỳ tính thuế của DN, theo chuẩn mực kế toán và doanh thu.

[2] Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: Tổng doanh thu từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ trong kỳ tính thuế của DN.

[3] Các khoản giảm trừ doanh thu: Tổng doanh thu giảm trừ từ Chiết khấu thương mại [4], Giảm giá hàng bán [5], Giá trị hàng bán bị trả lại [6] và Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp [7].

[8] Doanh thu hoạt động tài chính: Tổng các khoản doanh thu từ hoạt động tài chính của DN như tiền lãi vay, lãi gửi, bản quyền, cho thuê tài sản,… và các hoạt động tài chính khác của DN trong kỳ tính thuế.

[9] Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ: Tổng chi phí từ Giá vốn hàng bán [10], Chi phí hàng bán [11], Chi phí quản lý doanh nghiệp [12].

[13] Chi phí tài chính: Là những khoản chi phí hoạt động tài chính của DN trong kỳ tính thuế, chi phí cho vay, phí vay vốn, phí góp vốn liên doanh, phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất kinh doanh [14]… và các khoản đầu tư khác.

[15] Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: Là tổng các Thu nhập khác [16] và các Chi phí khác [17] của DN trong kỳ tính thuế.

[18] Lợi nhuận khác: Là hiệu số của [16] – [17].

[19] Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp: Là tổng số của [15] + [18].

>> Tham khảo: Mất hóa đơn đầu ra chưa kê khai thuế xử lý thế nào?

Bước 4: Lập tờ khai quyết toán 03/TNDN

Sau khi đã lập xong tờ phụ lục, bạn cần phải tiến hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN03/TNDN.

Trước khi làm tờ khai quyết toán 03/TNDN, bạn cần lưu ý những điều sau:

+ Chỉ tiêu [A1]: Là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN. Để hoàn thành chỉ tiêu này, bạn sử dụng số liệu lấy từ phụ lục 03-1A/TNDN.

+ Chỉ tiêu [B]: Là các chỉ tiêu điều chỉnh. Sở dĩ có điều này là bởi sự chênh lệch giữa Luật Kế toán và Luật Thuế. Theo đó:

 • Các khi điền chỉ tiêu B2/B3/B5/B6/B7/B8/B9/B10/B11 bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào ô đó rồi nhấn F1 là kết quả sẽ tự động hiển thị.
 • Riêng B4 phản ánh tổng các khoản chi phí không được trừ của DN khi xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ quyết toán. Muốn hoàn thành chính xác chỉ tiêu này thì DN nên lập bảng tính theo dõi riêng chi phí không được khấu trừ này, đây cũng là căn cứ để giải trình dễ dàng, chính xác khi cần.

+ Chỉ tiêu [C]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ kê khai. Chỉ tiêu này được hoàn thành dựa trên thực tế số liệu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Chỉ tiêu [D]: Là tổng số thuế TNDN phải nộp.

+ Chỉ tiêu [E]: Là tổng số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm.

+ Chỉ tiêu [G]: Là tổng số thuế TNDN còn phải nộp (nếu số tiền tạm nộp không đủ).

+ Chỉ tiêu [H]: Là 20% số thuế TNDN phải nộp (H=Dx20%).

+ Chỉ tiêu [I]: Chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp.

Sau khi đã điền hoàn tất các chỉ tiêu thì bạn đã lập xong các tờ khai cần thiết cho làm quyết toán thuế.

Kết luận

Ngoài ra, mọi thắc mắc liên quan tới vấn đề mua hóa đơn bán hàng của cơ quan thuế hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử Einvoice, quý độc giả vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN

 • Địa chỉ: Số 15 Đặng Thùy Trâm – Cầu Giấy – Hà Nội
 • Tổng đài HTKH: 1900 4767 – 1900 4768
 • Tel : 024.37545222
 • Fax: 024.37545223
 • Website: https://einvoice.vn/

 

5/5 - (1 bình chọn)