CloudOffice – Giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho công tác văn thư lưu trữ

Công tác văn thư lưu trữ đóng vai trò rất quan trọng trong bất kỳ tổ chức cơ quan nào từ khi thành lập. Tuy nhiên ở mỗi cơ quan, do lĩnh vực hoạt động  khác nhau nên có cơ cấu chức năng, nhiệm vụ khác nhau  nhưng đều có một đặc điểm chung là … Đọc tiếp CloudOffice – Giải pháp quản lý chuyên nghiệp cho công tác văn thư lưu trữ

Tháo gỡ khó khăn trong quản lý văn bản điện tử.

Nhiều địa phương đã quy định rõ các loại văn bản chỉ trao đổi qua hệ thống thư điện tử, không gửi bản giấy như thông báo, lịch công tác, giấy mời, giấy triệu tập, văn bản điều hành, trao đổi phục vụ công việc, tài liệu hội họp… tuy nhiên quá trình triển khai … Đọc tiếp Tháo gỡ khó khăn trong quản lý văn bản điện tử.

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRONG KHO LƯU TRỮ

Quản lý chặt chẽ tài liệu, sắp xếp khoa học, thống kê đầy đủ, kiểm tra thường xuyên, để nắm vũng số lượng, thành phần, tình hình và nội dung tài liệu trong kho lưu trữ và bảo vệ an toàn tài liệu là những nội dung quan trọng của công tác bảo quản tài … Đọc tiếp PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TÀI LIỆU TRONG KHO LƯU TRỮ