Công tác lưu trữ tài liệu điện tử ở Việt Nam

Hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật công nghệ thông tin đã hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu truyền tin và khai thác thông tin, dữ liệu của nhân loại. Trong đó, hệ thống thông tin điện tử Internet được mọi người quan tâm sử dụng nhiều nhất nhờ tính thông … Đọc tiếp Công tác lưu trữ tài liệu điện tử ở Việt Nam